INTEGRITETSPOLICY

LiCeMa AB


Kyrkogatan 7, 827 30 LJUSDAL


Telefon: 070-594 46 10


Cecilia Nordanås

070-594 46 10

cecilia@licema.nu


Marina Wedmark

070-261 30 13

marina@licema.nu

Syftet med denna policy är att säkerställa att vi på Licema AB, 556377-2804, hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Licema AB ansvarar
för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Integritetspolicyn i sin helhet (pdf)